Om oss

Download PDF

Vi er henholdsvis Sølvi O. W. Torkelsen og Arne Torkelsen.
Sølvi har vokst opp med hund, og fikk sin første egen hund i 1979.
Arne har og vokst opp med hund, og hadde 2 hunder før vi kom sammen.
Sølvi har lang fartstid fra diverse hundeklubber, sittet både som leder, kasserer,sekretær, medlem i bruksgruppe, lydighetskomite og utstillingskomite.
Har og avholdt valpesosialisering og ringtrening i mange år.
Arne har og en del år i hundeklubb som leder, nestleder, kasserer, leder i utstillingskomite.
Vi vart samboere i 2001, og da hadde vi en Schäfer ved navn Iveco`s Hero.

I 2010 bestemte vi oss for å bytte rase, og kom frem til at Leonberger var tingen.
Dette er en rase som passer oss veldig godt, og vi har ikkje angra på byttet!
Vi fikk godkjent kennelnavn i 2010 og har startet med avl av Leonberger, men her skynder vi oss langsomt.

Vi kjøpte Leonberger nr 2 i august 2012. Hennes fulle navn er Vi-Vi`s Tzarina of June, og blir kalt Sara. Ho er født 03.06.2010. Ho er et yndig vesen, god som dagen lang.

About us

We are respectively Sølvi O. W. Torkelsen and Arne Torkelsen.
Sølvi has grown up with dogs, and got its first dog in 1979.
Arne also has grown up with dogs and had two dogs before we got together.
Sølvi has long experience of various dog clubs, served both as chairman, treasurer, secretary, member of the user group, obedience committee and exhibition committee.
Has held and puppy socialization and training ring for many years.
Arne too has a few years in dogclub as chairman, deputy chairman, treasurer, chairman of the exhibition committee.
We were cohabiting in 2001, and then we had a German Shepherd named Iveco `s Hero.

In 2010 we decided to change the breed and came to the conclusion that Leonberger was the breed for us. This is a breed that suits us very well and we have never regretted switching! Our task now is training and attending dogshows, training obedience, tracking and socialization. We got approved kennel name in 2010 and have now started breeding  Leonberger, but here we hasten slowly.

We bought Leonberger No. 2 in August 2012. Her full name is Vi-Vi`s Tzarina of June, and is called Sara. She was born 03.06.2010. She is a lovely creature, as good as the day is long.

 

Det er stengt for kommentarer.